Blog

Bakım ve Masaj Masası Türleri

WhatsApp Image 2022 04 15 at 14.55.52

Suyun ve masajın onarıcı, rahatlatıcı ve tedavi edici faydaları, binlerce yıl önce keşfedilmiştir. Farklı coğrafya ve farklı kültürlerde birbirlerini de etkileyerek, günümüze kadar gelişerek oluşan çeşitli disiplinler oluşturmuş masaj türleri bulunuyor. Masaj ve çeşitli bakım teknikleri, günümüzün ileri teknik ve tıbbi bilgileriyle birleşerek eşsiz sonuçlar ortaya koyar hale gelmiştir. Bununla birlikte, tüm bu tekniklerin uygulanabilmesinde, bakım ve masaj masası türleri en yüksek önem taşıyan unsur olarak öne çıkar. Latince “Salus per Aqua” olarak adlandırılan ve kısaltması SPA olan terim, “Sudan Gelen Sağlık” anlamını taşır. Kökeni Roma’ nın henüz krallık olduğu dönemlere, yani binlerce yıl öncesine uzanır.

Terapiyi İleri Taşıyan Unsur Bakım ve Masaj Masası Türleri Olmuştur

Binlerce yıl önce bile, suyun tedavi edici etkileri çeşitli fiziksel uygulamalar yoluyla güçlendiriliyormuş. Batı dünyasında ayrıcalıklı sınıflar için kullanılan bu yöntemlerin yanında, Doğu dünyasında özellikle Uzakdoğu’ da daha farklı bir gelişim süreci yaşanmış. Şifalı otlar, kokuların rahatlatıcı ve tedavi edici etkileri, bitkilerden elde edilen aromalı yağlarla yapılan masajlar daha çok Uzakdoğu tarafından kullanılmış. Zamanla birleşen ve birbirini tamamlayan teknikler, günümüzde farklı isimlerle anılan masaj türleri haline dönüşmüştür. Masaj disiplinlerinin uygulanış teknikleri ve şekillerinin yanında, en verimli şekilde uygulanabilmeleri için bakım ve masaj masası türleri ihtiyacı oluşmuş. Tedavi edici etkilerin güçlendirilmesi, tekniklerin uygulanışının kolaylaştırılması, gerekli hijyenin oluşturulması gibi sebepler, masajların uygun bir araç üzerinde yapılmasını gerektirir.

Neden Farklı Bakım ve Masaj Masası Türleri Bulunuyor?

Gerek ihtiyaca yönelik, gerekse farklı tekniklerin uygulanabilmesi için, farklı özellik ve donanımlara sahip bakım ve masaj masası türleri bulunuyor. Bazı türleriyle sınırlı masaj teknikleri uygulanabiliyor ve ihtiyaca yanıt veriyor. Bazı türleri daha yüksek özellik ve donanımlara sahip olarak tasarlanıyor. Bu yüksek donanımlı türlerle, pek çok SPA ve masaj uygulaması gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Bazı türlerin sahip olduğu donanım ve özellikler, aroma terapiler ve buna eşlik eden masajların uygulanmasını kolaylaştırıyor. Masaj yağlarının kullanılması ve çeşitli doğal taşların kullanılmasıyla gerçekleştirilen masaj teknikleri için, farklı özelliklere sahip masaj masalarına ihtiyaç duyuluyor.

SPA ve Bakım ve Masaj Masası Türleri İlişkisi

Çağımızın yaşam standartları, zamanın en verimli şekilde kullanılmasını ön koşul haline getiriyor. Bu sebeple yoğun ritmiyle yaşama dahil olmak, hepimiz için geçerli bir durum oluyor. Kent merkezlerinde yoğunlaşmış yaşam biçiminin olumsuz birçok etkisi, sürekli fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkilemeye devam ediyor. Benzersiz bir şekilde ilerlemiş olan teknik bilimler, teknolojiyle örülmüş olan yaşamlarımız, fizik ve ruh sağlığımız konusunda binlerce yıl öncesinden gelen tekniklere ihtiyaç duyuyor. Bir SPA merkezine başvurarak, doğru masaj tekniklerinden faydalanmak, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Diğer bir deyişle tıp alanında ki gelişmeler bile, tüm bu olumsuzlukların tek başına üstesinden gelemiyor. Öte yandan bakım ve masaj masası türleri konusunda teknik bilimler ve teknolojinin gelişimi büyük faydalar sağlıyor. Verimli ve amacına uygun bir masaj için, uygulama araçları en büyük önemi taşıyor.

Bakım ve Masaj Masası Türleri Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Tüm masaj uygulamalarında öncelik, bulunduğu çevreden başlayarak uygulama alanında kişinin en yüksek düzeyde rahat ettirilmesidir. Suyun onarıcı etkisi, kokular, atmosfer, kişinin fiziksel olarak rahatlatılması ve uygulama teknikleri bir arada verimli sonuç oluşturur. Bunlardan herhangi birinin eksikliği, masajın yeterli verimlilikte olmasını engeller. Bakım ve masaj masası türleri, yüksek sağlığa uygunluk özelliğine sahip, uygulayıcı için yeterli ve değişebilir yükseklikte olmalıdır. Fonksiyonel olarak yüz koyma yeri bulunmalıdır. Sırt bölümünün çeşitli kademelerde hareket olanağı olmalı ve konfor sağlayacak derecede yumuşak bir yüzeye sahip olmalıdır. Aynı zamanda deri gibi doğal malzemelerden üretilmiş kaplamalar en verimli konforu oluşturur. Bunların yanında doğru bir tasarım mühendisliğine sahip teknik özellikler ve donanımlara sahip olmalıdır.

Her İhtiyaca Yanıt Veren Bakım ve Masaj Masası Türleri

Binlerce yıllık deneyim ve bilgi birikimini, günümüzün ileri teknik ve teknolojik gelişmeleriyle harmanlayarak ürünler geliştiriyoruz. Farklı özellik ve donanımlara sahip bakım ve masaj masası türleri geliştirmek için, ileri tasarım mühendisliği kullanıyoruz. Alansal deneyim ve birikim kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz, SPA, masaj gibi uygulama alanlarından en yüksek verimin elde edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Bakım ve masaj masası türleri olarak geliştirdiğimiz ürünler, onlarca çeşidiyle, her türlü ihtiyaca yanıt oluşturuyor. Sürekli devam eden teknik ve teknolojik gelişmelerin faydalı tüm unsurları araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın önünü aydınlatıyor. Bu kapsamda yeni ürün geliştirmelerimiz daha yüksek konfor sağlarken, uygulayıcı için daha fazla seçeneği sunuyor. Seçeneğin artışı, masaj uygulamalarının daha yüksek verim sağlamasına neden oluyor. Masaj tekniklerinin uygulanışı konusu, yüksek deneyim ve bilgi birikimi gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Bu açıdan uygulama araçlarının geliştirilmesinde, en yüksek katkı bu deneyim ve bilgi birikimine muhtaçtır. Tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, çeşitli uzmanların ve mühendislerin birlikte çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.